DaDa身形又「擴大」 兼且肚凸凸

DaDa身形又「擴大」 兼且肚凸凸

By:

星期二, 十月 22nd, 2013


陳靜(DaDa)喺今年八月初突然以情緒病為理由,宣佈息影。

息影嘅原因大家到0依家仲係估估吓,謠言滿天飛:有傳佢同經理人施念慈因為分佣問題唔咬弦,亦有傳佢搵到好歸宿,甚至話佢同圏外男朋友有咗BB,但事實係咩,到0依家都未有人知。

日前DaDa好姊妹何佩瑜(Jeana)喺Instagram貼出跟DaDa合照,相中DaDa精神狀況好似唔錯。今日就有報道影到DaDa日前同朋友一齊shopping,報道話DaDa身形脹咗好多,而且唔係單一部位大咗,而係成個身體都大份咗,側身睇個肚仲有少少凸出嚟添,可以用「水桶身形」去形容佢。

而報道話DaDa雖然行緊圓方,但佢反而捨棄名店,專攻商場內平價鋪頭,睇嚟佢真係手停口停咁啵,搞到DaDa都冇乜買嘢。

行咗一陣後,DaDa同朋友傾咗幾句後就坐港鐵返屋企。係港鐵入面完全冇人認得出呢位昔日女神,唉﹗都唔知係好事定係壞?

comments