A貨西瓜!?

FROM YOUTUBE Hoi yan Cheung:
話說我同老公琴日喺北河街街市附近某生果檔買左$18西瓜返屋企,今晚先開嚟食,我老­公攞起個西瓜㩒吓啲皮,跟住話:點解咁淋嘅!?我話:可能雪櫃凍得滯雪壞左!跟住老公­一切開個瓜,聞到好香西瓜味,跟著發現啲皮勁薄,薄得太誇張了,連啲白色部份都幾乎無­咁滯!啲瓜肉0係邊位就淺粉紅色,中間嗰啲就比較深小小紅色!有核的!勁多汁。。。。­係異常地多汁!!啲肉無咩味又淋吱吱咁!

Final 個瓜我地無食到,太恐怖了

By:

2013年6月19日

Description

Comments

comments